Fra plenum til enrum. Udvikling af digitale lydfortællinger.

Kan levende mundtlig fortællekunst omplantes fra scenen i forsamlingshuset…