Referencer – indland

Snart 30 år med mundtlig fortællekunst har bragt mig rundt i hele Danmark som fortæller, foredragsholder, underviser, kursusleder.
I flæng nævnes:

 • Centraladministrationen: Undervisningsministeriet, Kulturministeriet
 • Universiteter (KU, RUC, AUC), Copenhagen Business School
 • Virksomheder, bl.a. Nokia A/S, Dansk Biblioteks Center, DR
 • Foreninger/ fagforbund, bl.a. Lægeforeningen, 3F, Dansk Blindesamfund
 • Biblioteker – fra Skagen til Gedser, fra Fanø via Samsø til Bornholm
 • Lærerseminarier, gymnasier, handelsskoler
 • Folkeskoler, privatskoler, grundtvig-koldske friskoler
 • Oplysningsforbund, foredragsforeninger
 • Folkehøjskoler, husholdnings- og produktionsskoler
 • Kirkelige institutioner: Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, Grundtvigsk Forum
 • Sognegårde i hver en krog af landet og de større byer
 • Museer, bl.a. Nationalmuseet/Kongernes Jelling, Vikingeskibsmuseet
 • Fortællefestival, bl.a. Kronborg, Nr. Vosborg, Lejre

Referencer – udland

I flæng nævnes:

 • Argentina: Den danske Kirke i Buenos Aires, Den danske Klub i Necochea
 • Tyskland: Ambassaden i Berlin, Biblioteksskole i Stuttgart
 • USA: American Museum of Natural History i New York (Viking Exhibition)
 • Kina: IFLA 96 i Beijing – Section of Children’s Libraries
 • Færøerne: Nordens Hus, Studenterskolan i Tórshavn
 • Grønland: Katuaq, Landsbiblioteket, Grønlands Seminarium i Nuuk
 • Island: Nordens Hus i Reykjavik
 • Norge: Tromsø Universitet, Bibliotekscentralen og Litteraturhuset i Oslo
 • Sverige: Berättarfestival i Ljungby, Norsk-Svensk Bokfest i Strömstad
 • Sydslesvig: Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Duborgskolen i Flensborg
 • Palæstina/Østjerusalem og Israel/Tiberias (Josef-komplekset fra Det gamle Testamente)

Hvorfor blev jeg fortæller?

Af indre nødvendighed. For at overleve. Det er det bedste, jeg har gjort i mit liv - udover at få mine to børn.