Fortælling i Højesteret … dog ikke som anklaget!

Reinholdt W. Jorck og Hustrus Fond er opdragsgiver til "Jorcks…