Artikel i Dansk Forfatterforenings blad “Forfatteren”

"Den mundtlige fortælling dør (ikke) med fortælleren" - Emnet…