Med gummislanger i kufferten

Under den overskrift skriver Ugeskrift for Læger: "I en dybt…