Artikel i Dansk Forfatterforenings blad “Forfatteren”

“Den mundtlige fortælling dør (ikke) med fortælleren” –
Emnet er mit podcast-projekt “Levende lydfortælling”. Artiklen bringes i “Forfatteren” nr. 02/2021.